Goshin Ryu Ju Jutsu

 

Vesti o nasilju, napadima bez razloga i opasnim životnim situacijama u kojima možemo da se nađemo sve više su zastupljene u javnosti. Zapitate li se “Šta konkretno da uradim ako se nađem u takvoj situaciji? Kako da reagujem?”.

Kako bismo na pravi način mogli da se odbranimo ili da pomognemo nekom drugom ko je ugrožen, osmišljen je savršen sistem odbrane od napada, koji se oslanja na tradicionalnu japansku veštinu Jujutsu, ali je osavremenjen i prilagođen sadašnjim uslovima života.

U pitanju je stil Goshin Ryu Ju Jutsu, koji možemo jednostavno da opišemo kao “tradicionalni Ju Jutsu na moderan način”.

Osnivač ove veštine je Stiv Barnet (Steve Barnett) iz Velike Britanije.

 

Goshin Ryu Ju Jutsu nastao je iz tradicionalne veštine Ju Jutsu i pruža kompletnu obuku za odbranu u svakoj situaciji, a kroz ceo proces se prolazi postepeno i temeljno, dok polaznik ne bude formiran u kompletnog borca.
Uče se tehnike koje se primenjuju za različite vidove agresije i nasilja, u najrazličitijim situacijama u odnosu napadač-žrtva. Tako je precizno definisana odbrana kada je napadač na različitom rastojanju (bliske, kratke, srednje i duge distance), kada su napadi sa različitim nivoima agresije (neprijatnost, nasilni napad…), a definisani su i različiti nivoi odgovora na napad (kontrola, imobilizacija, neuspeh…).
U okviru veštine savladava se kako da kontrolisano i konkretno odgovorimo na napad, kako da se krećemo tokom obrane (tai-sabaki), da bezbedno padnemo (ukemi), da održimo balans (kuzushi) ili držimo bezbednu distancu u odnosu na napadača (maai).
Napredniji deo obuke podrazumeva usavršavanje složenijih tehnika bacanja, blokada, imobilizacije protivnika, kao i upoznavanje sa određenim tačkama na telu napadača, pritiskom na koje možemo da ga onesposobimo. Jedna od najvažnijih stvari koja se uči jeste da budemo potpuno svesni situacije u kojoj se nalazimo i sposobni da kompletno sagledamo sve mogućnosti odbrane, kako bismo mogli da odreagujemo na pravi način.

 

Osnovna razlika po kojoj se Goshin Ryu Ju Jutsu izdvaja od tradicionalnog Ju Jutsu stila jeste što je fokus na kompletnoj odbrani u aktuelnim, savremenim situacijama napada (različite životne situacije u kojima moramo da se odbranimo ili napad savremenim oružjem…).
Važno je napomenuti da je specifičnost tehnika Goshin Ryu Ju Jutsu stila to što su primenjive u realnoj situaciji i da se svaka završava brzo i snažno, jakim udarcem i onesposobljavanjem protivnika. Dakle ovaj stil namenjen je učenicima koji žele da nauče praktičnu i efikasnu odbrambenu tehniku, a vole i tradicionalne načine borbe koji se primenjuju u japanskom Ju Jutsu.

Pored učenja samih tehnika i poštovanja discipline, tokom Goshin Ryu Ju Jutsu obuke polaznici se upoznaju sa istorijom, kulturom i tradicijom japanskih borilačkih veština. Takođe, u učenju se koristi japanska terminologija.
U Goshin Ryu Ju Jutsu veštini koristi se Kyu i Dan sistem rangiranja, a učenici nose kimona različite boje u zavisnosti od pojasa: oni rangirani niže od crnog pojasa nose beli kimono, a ko je nosilac crnog pojasa (judansha) obučen je u kimono crne boje. Na kimonu je istaknut samo amblem Goshin Ryu Ju Jutsu. Zbog što realnijeg pristupa situaciji, trenira se vrlo često i u donjem delu kimona i majici.

 

Začetnik stila Goshin Ryu Ju Jutsu Stiv Barnet (Steve Barnett) rođen je 1945. godine u South Shieldsu u Engleskoj. Počeo je da trenira još 1960. godine, kada je kao petnaestogodišnji dečak stupio u britansku vojsku. Tu je upoznao instruktora od kojeg je tada učio Defendo (veštinu koju danas zovemo Ju Jutsu), a uz to je počeo da trenira i karate. Barnet je punih 25 godina proveo u vojsci, na ratištima širom sveta, u elitnoj jedinici engleske vojske SAS, ali je radio i kao deo obezbeđenja engleske kraljice. Uz takvo zavidno vojno iskustvo, 1970. godine postaje jedan od glavnih instruktora u vojsci, kada i počinje da podučava borilačke veštine. Vojnu karijeru završio je 1985. godine sa zvanjem 5. Dan Ju Jutsu i Karate i već sledeće godine. 1986. osniva svoju prvu školu borilačkih veština u Engleskoj, u gradu Harrogate.
Veoma je cenjen kao majstor u celom svetu i važi za učitelja “stare škole”, koji u isto vreme ima moderan pristup veštini i borenju. Njegovi treninzi su kvalitetni, zahtevni i ne sadrže tehnike koje nisu korisne i primenjive, jer Barnet uvek akcenat daje direktnom pristupu borbi.
Trenirao je i obučavao sa mnogim vrhunskim i najpoznatinim majstorima sveta, a skroman je i sebe i dalje smatra učenikom. Tehnički je direktor World Alliance of Martial Arts, a udruženje Goshin Ryu Ju Jutsu Kai je unapredio, pa se sada osim veštine Ju Jutsu uči više borilačkih veština. Članovi mogu biti svi koji žele da uče, bez obzira na stilove kojima se bave ili klubove i udruženja čiji su članovi.

Stiv Barnet održava desetak internacionalnih seminara godišnje i veoma je tražen učitelj širom sveta. Inače je veoma tih čovek i praktikuje Zen budizam. Magistar je psihologije, sportskih nauka i ljudskih resursa.

 

Sensei Borko Radovanović jedini je Barnetov učenik u Srbiji i nosilac najvišeg zvanja veštine Goshin Ryu Ju Jitsu u ovom delu Evrope (poseduje majstorsko zvanje 8° Dan za Goshin Ryu Ju Jitsu i zvanje Kyoshi). Zbog toga je jedini ovlašćeni trener za tu veštinu u Srbiji, sa pravom da podučava Goshin Ryu Ju Jitsu i dodeljuje zvanja.

GOSHIN RYU JU JUTSU je kompleksan sistem u okviru kojeg se tokom obuke posebna pažnja posvećuje različitim aspektima ličnosti: biomehaničkim, psiholoskim, informacionim, energetskim…

Karakteriše ga izrazita raznolikost i brojnost tehničkih elemenata i taktika, kao i pokreta u različitim pravcima, sa promenljivom jačinom i tempom.

 

Tehnike Goshin Ryu Ju Jutsu stila možemo podeliti u tri velike grupe:

Osnovne tehnike (kihon waza),

Usmerene tehnike (nagashi waza),

Primenjene tehnike (jiju waza).

 

Osnovne tehnike dele se na:

♦ tehnike stavova (shizei),

♦ tehnike kretanja (sabaki),

♦ tehnike ublažavanja padova (ukemi),

♦ tehnike udaraca i pritisaka na vitalne tačke (atemi waza),

♦ tehnike odbrane od udaraca – blokove (uke waza),

♦ tehnike bacanja (nage waza),

♦ tehnike kontrole (katame waza),

♦ tehnike držanja – fiksacije (osae waza),

♦ tehnike gušenja (jime waza),

♦ tehnike poluga (kansetsu waza).

 

Usmerene tehnike sadrže:

♦ različite modele i varijante tehnika (henka waza),

♦ kombinacije osnovnih tehnika (renzuku waza),

♦ prelazak iz jedne u drugu tehniku (nagashi waza),

♦ specijalne tehnike (tokui waza),

♦ dogovoreni sparing (ipon kumite).

 

Primenjene tehnike delimo na odbranu od nenaoružanog napadača
i odbranu od naoružanog napadača.

 

Odbrane od nenaoružanog napadača mogu biti:

♦ odbrane od udaraca rukom,

♦ odbrane od udaraca nogom,

♦ odbrane od hvata za ruku,

♦ odbrane od hvata za odecu,

♦ odbrane od hvata za kosu,

♦ odbrane od obuhvata,

♦ odbrane od gušenja,

♦ odbrane od bacanja,

♦ odbrane od napada na tlu.

 

Odbrane od naoružanog napadača mogu biti:

♦ odbrane od napada štapom (jo dori),

♦ odbrane od napada nožem (tanto dori),

♦ odbrane od napada pištoljem (tepo dori).

 

U Goshin Ryu Ju Jutsu, kao i u drugim borilačkim veštinama, postoje “pomoćne tehnike” neophodne za bolje savladavanje i primenu osnovnih tehnika. Među njima su najznačajnije pripremne vežbe (djumbi taiso) i prva pomoć (kuacu).

 

U okviru programa polaganja, pored svih navedenih grupa tehnika, u Goshin Ryu Ju Jutsu potrebno je pokazati znanje i sledećih elemenata:

♦ samoodbrambene kate (goshin jucu),

♦ dogovorene borbe (ippon kumite),

♦ različite forme sparinga (jujutsu randori),

♦ demonstracija borbenih sekvenci (jiju waza),

♦ ju jutsu borba (kumite),

♦ duo sistem – prikaz.