Osnovni pojmovi

Tradicionalni pozdravi na treningu:

 • Početak – ONEGAESHIMASU (onegaešimacu),
 • Koncentracija – MOKUSO (mokso),
 • Prekid koncentracije – MOKUSO YAME (mokso jame),
 • Pozdrav glavnom delu dođoa – SHOMEN NI REI (šomen ni rei),
 • Pozdrav učitelju,treneru – SENSEI NI REI (sensei ni rei),
 • Međusobni naklon – OTAGA NI REI (otagani ni rei),
 • Završetak – ARIGATO GOZAIMASHITA (arigato gozoimašita).

 

Dojo (道場) je japanski naziv za mesto na kome se vežba, gde postoji atmosfera poštovanja i smirenosti. Ovde se ne podrazumeva samo sala ili teren, već se misli i na duhovnu dimenziju vežbanja, koja daje poseban karakter izučavanju veštine i usavršavanju. Za japansku kulturu i mentalitet karakteristično je da svaki čovek bude potpuno posvećen onome čime se bavi i samo tada može da bude disciplinovan i da dostigne visok nivo veštine, kao i fizički i duhovni napredak.

Centralno mesto u Sali za vežbanje u dojou se naziva Šomen, kome se pri ulasku na trening iskazuje poštovanje i to naklonom ka njemu u klečećem položaju (seiza). To mesto je centar znanja, veštine, duhovnog napretka i zdravlja. Sam čin naklona u nama stvara potrebu da budemo posvećeni onome što učimo i radimo i da sa ostalim učenicima ostvarimo blizak odnos i poštovanje u napredovanju na zajedničkom putu savladavanja veštine.

Zbog svega toga Dojo uvek treba da bude čist i uredan, o čemu se časno brinu svi koji ga koriste. Dojo čistimo i uredjujemo dobrovoljno sa željom da mesto gde učimo i vežbamo bude što lepše, pa tako i sami lakše postižemo bolje rezulate učeći u prijatnom ambijentu. Aktivnosti u dojou ne treba da narušavaju njegovu harmoniju i duhovnost.

 

Kyu (:きゅう) je japanski termin koji se koristi u borilačkim veštinama i drugim sličnim aktivnostima za označavanje različitih nivoa veštine ili iskustva.

U japanskim borilačkim veštinama vežbači Kyu nivoa imaju pojaseve nižeg ranga od crnog. Kyu sistem rangiranja razlikuje se od veštine i od škole. U nekim veštinama svi Kyu vežbači nose bele pojaseve, dok u drugim nose pojaseve u boji ili trake kojima su označeni Kyu nivoi. Oni se tradicionalno nazivaju Mudanša, što znači „oni bez dan zvanja“ i smatraju se početnicima pre nego učenicima. Učenici postaju tek onda kad stignu do prvog dana crnog pojasa (shodan).

*(Napomena: Kyu nivoi idu od većeg ka manjem broju. Na primer, prvi Kyu predstavlja viši nivo od petog.)

 

Dan (段位) je japanska oznaka za majstorski nivo. U Gendai budou nosioci Dan nivoa najčešće nose crni pojas, mada se u principu u nekim borilačkim veštinama poput Iaidoa, Kendoa ili Dođoa ne nose nikakva vidljiva obeležja nivoa.

Dan se obično primenjuje u japanskim borilačkim veštinama kao pokazatelj nivoa iskustva i u praksi je prihvaćen kao sistem organizacije nivoa u mnogim borilačkim veštinama različitog porekla. Postoje i druge, starije i manje poznate metode odvajanja nivoa u japanskom sistemu borilačkih veština, kao što je menkjo sistem, koji se koristi u Korju buđucu.

Smatra se da je Dan nivoe prvi počeo da primenjuje Džigoro Kano, osnivač Judo-a. On je započeo moderni sistem rangiranja onog trenutka kada je dodelio šodan (najniži Dan nivo) dvojici svojih starijih učenika.

Danas za vežbača Dan nivoa obično važi pravilo da je prevazišao kju, odnosno osnovni nivo. Takođe je uobičajeno da onaj koji poseduje Dan nivo nosi crni pojas i može da bude instruktor u svojoj veštini. Ipak, u mnogim stilovima dostizanje Dan nivoa ne znači automatski da je neko ekspert, već samo da nije početnik u toj veštini.

Ukupan broj Dan nivoa razlikuje se od stila do stila. Najčešći primer u japanskim veštinama jeste nivo od 1 do 5 i od 1 do 10. Pravilo je da se niži nivoi mogu dobiti polaganjem, dok su za više nivoe potrebne i godine iskustva, ali i doprinos konkretnoj borilačkoj veštini što se postiže kroz podučavanje, istraživački rad i objavljivanje različitih radova.

Dan nivoe može da dodeljuje samo predstavnik glavnog dođoa, koji ima viši dan nivo, a ponekad i čitava komisija.

Mnoge japanske borilačke veštine imaju između pet i deset Dan nivoa, a ovako su rangirani od najnižeg do najvišeg:

 • šodan (初段) – prvi nivo crnog pojasa
 • nidan (二段) – drugi nivo crnog pojasa
 • sandan (三段) – treći nivo crnog pojasa
 • đodan (四段) – četvrti nivo crnog pojasa
 • godan (五段) – peti nivo crnog pojasa
 • rokudan (六段) – šesti nivo crnog pojasa
 • nanadan (七段) – sedmi nivo crnog pojasa (takođe, šičidan)
 • hačidan (八段) – osmi nivo crnog pojasa
 • kudan (九段) – deveti nivo crnog pojasa
 • đudan (十段) – deseti nivo crnog pojasa