Sadržaj:

 

Pozdrav na početku i kraju treninga

• Naredbe u dojo-u

• Partneri

• Stavovi – kamae

• Načini izvođenja tehnika

• Kretanja – tai sabaki

• Padovi – ukemi

• Napadi

• Hvatovi

• Delovi tela

• Osnovni pojmovi

• Brojanje

• Osnovne reči

 

Dokument sa osnovnim pojmovima i rečnikom možete preuzeti  ovde

Pozdrav na početku i kraju treninga

 

 • Shomen – počasno mesto s obeležjem veštine u dojo-u
 • Shomen ni rei – pozdrav glavnom delu dojoa
 • Sensei ni rei – pozdrav učitelju, treneru
 • Otagani ni rei – međusobni naklon
 • Onegaeshimasu – pozrav na početku  treninga
 • Arigato gozaimashita – pozdrav na kraju treninga
 • Mokuso – meditacija
 • Mokuso yame – kraj meditacije

Naredbe u dojo-u

 

 • Ato – nazad
 • Hajime – start
 • Hayaku – brže
 • Koutai – promena
 • Mate – sačekaj
 • Mawatte – okreni se
 • Mokuso – zatvorite oči
 • Suwatte – sedite dole
 • Rei – poklon pozdrav
 • Yame – stop
 • Yoi – spremni
 • Yokuri – sporije

Partneri

 

 • Uke – onaj koji napada u tehnici
 • Tori – onaj koji izvodi tehniku

Stavovi – kamae

 

 • Shizen tai – prirodni stav
 • Jigo tai – borbeni stav
 • Hidari kamae – levi stav
 • Migi kamae – desni stav
 • Ai Hanmi – stav u kome obojica i tori i uke imaju istu nogu napred
 • Gyaku Hanmi – suprotni stav sa jednom nogom napred
 • Gedan kamae – donji položaj
 • Chudan kamae – srednji položaj
 • Jodan kamae – gornji položaj

Načini izvođenja tehnika

 

 • Tachi waza – uke i tori stoje
 • Hanami – hantachi waza – uke stoji, tori na kolenima
 • Suwari waza – uke i tori su na kolenima

Kretanja – tai sabaki

 

 • Ayumi ashi – ukršteni korak
 • Fumi komi – promena stava koracima napred ili nazad
 • Tsugi ashi – klizeći korak (iz visokog u visoki stav)
 • Okuri ashi – klizeći korak (iz širokog u široki stav)
 • Tenkai – okret na stopalima
 • Irimi tenkan – korak okret
 • Kaiten – okret u mestu, na petama.
 • Ushiro tenkan – okret oko prednje noge za 180 stepeni
 • Tennshin – kretanje unazad pod uglom od 45 stepeni sa privlačenjem prednje noge

Padovi – ukemi

 

 • Hashi  ukemi – pad kolutom  unapred
 • Mae ukemi – pad unapred ničice
 • Ushiro ukemi – pad unazad
 • Ushiro tobi ukemi – pad unazad sa udaranjem
 • Yoko ukemi – pad u stranu
 • Zempo kaiten – Ushiro ukemi – vezani pad
 • Zempo kaiten ukemi – pad unapred
 • Juji garami – pad sa rukama na reverima
 • Tobikomi – kata (leteći) pad unapred

Napadi

 

 • Atemi – udarci u vitalne tačke
 • Chudan tsuki – udarac pesnicom u predeo stomaka
 • Empi uchi – udarac laktom
 • Gedan tsuki – udarac pesnicom u predeo donjeg stomaka
 • Gjaku tsuki – udarac u kontra stavu
 • Haito – udarac grebenom šake
 • Jodan tsuki – udarac pesnicom u glavu
 • Kaeshi zuki – kontra udarac
 • Men uchi – udarac u glavu
 • Mae geri – udarac nogom unapred
 • Mawashi geri – kružni udarac nogom
 • Mune tsuki – udarac pesnicom u predeo grudi
 • Oi tsuki – udarac sa iskorakom
 • Shomen uchi – udarac odozgo pravo napred u glavu
 • Shuto – udarac bridom dlana
 • Uraken – udarac zadnjom stranom pesnice
 • Yokomenuchi – dijagonalni udarac rukom sa strane
 • Yoko geri – bočni udarac nogom
 • Yoko uchi – udarac sa strane

Hvatovi

 

 • Eri dori – hvat za okovratnik, kragnu
 • Hiji dori – hvat za lakat
 • Sode dori – hvat za rukav
 • Kata dori – hvat za rame jednom rukom
 • Katate dori – hvat rukom za ruku (gyaku hanmi)
 • Katate dori ai hanmi – hvat rukom za ruku (desna za desnu)
 • Kakae dori – obuhvat protivnikovog tela
 • Katate ryo tsuba – jednoručni obuhvat vrata, španska kragna
 • Kata dori menuchi – hvat za rame sa jednom rukom i napad drugom
 • Kubi jime – davljenje
 • Morote dori – hvat sa dve ruke za jednu (katate ryote dori)
 • Mune dori – hvat za grudi, revere
 • Mune dori menuchi – hvat za grudi, rever jednom rukom i napad drugom odozgo
 • Ryokata dori – hvat sa dve ruke za oba ramena
 • Ryote dori – hvat sa dve ruke za dve ruke
 • Ryo tsuba – dvostruki „nelson”
 • Uko doti – obuhvatiti vrat
 • Ushiroeri dori – hvat iza leđa rukom za okovratnik
 • Ushirokubishime – davljenje iza leđa
 • Ushiro katate dori kubishime – hvat sa leđa za ruku i davljenje drugom rukom
 • Ushirohiji dori – hvat iza leđa sa obe ruke za oba lakta
 • Ushiroryokata dori – hvat iza leđa sa obe ruke za oba ramena
 • Ushiroryote dori – hvat iza leđa sa obe ruke za obe ruke
 • Ushirokakae dori – obuhvat protivnikovog tela s leđa

Delovi tela

 

 • Abara – rebra
 • Ago – usta
 • Ashi – noga
 • Ashikubi – zglob
 • Atama – glava
 • Chototsu – tačka udarca
 • Dakko – tačka pritiska iza uva
 • Empi – lakat
 • Eri – okovratnik, kragna
 • Ganmen – lice
 • Gekon – tačka pritiska ispod donje usne
 • Hara – stomak
 • Haiwan – podlaktica
 • Hiji – lakat
 • Hitai – čelo
 • Jinchu – tačka pritiska iznad gornje usne, ispod nosa
 • Jintai – telo
 • Juizo – predeo bubrega, krsta
 • Kakato – peta
 • Kashi – noge
 • Katate – ruka
 • Kote – šaka
 • Kubi – vrat
 • Mata – prepone
 • Men – glava
 • Mimi – uši
 • Mune – grudni koš
 • Seikichu – kičma
 • Shomen – lice
 • Sode – rukav
 • Sokutei – peta
 • Sokuto – brid stopala
 • Tanden – stomak
 • Tekubi – ručni zglob
 • Waki – pazuh
 • Yokomen – glava sa strane
 • Yubi – prst
 • Zengaku – čelo
 • Zenwan – podlaktica

Osnovni pojmovi

 

 • Ai hanmi – stav u kome i uke i tori imaju istu nogu napred (desna–desna, leva–leva)
 • Aiki taiso – vežbe oblikovanja koje se najčešće koriste u zagrevanju
 • Anza – sedenje prekrštenih nogu (turski sed)
 • Atemi – udarac
 • Atemi waza – tehnike udaraca
 • Bo (jo) – drveni štap koji se koristi za vežbanje
 • Bo jutsu – veština borenja štapom
 • Bokken – drveni mač koji se koristi za vežbanje
 • Budo – borilački, ratnički put
 • Bu jutsu – borilačka veština
 • Chudan – srednji deo tela
 • Dan – majstorsko zvanje, pojas
 • Dojo – sala za treniranje borilačkih veština
 • Dojo rei – ulazak i izlazak iz sale, pozdravljanje
 • Embukai – aikido demonstracija, prikaz veštine
 • Embu gi – odeća za svečane prilike, demonstracije
 • Furi Kaburi – pokret podizanja mača, sadržan u mnogo tehnika
 • Fukushiki-kokyu – disanje stomakom
 • Gaeshi – kontra, obrnuto
 • Gaeshiwaza – tehnike kontri
 • Genshin – intuicija
 • Gi – odeća, beli kimono u kome se vežba
 • Giri – dužnost, obaveza pre svega prema predpostavljenom, učitelju
 • Gyaku hanmi – suprotan stav s jednom nogom napred (uke – leva, tori – desna i obrnuto)
 • Hai – da
 • Hajime – start, početek borbe
 • Hakama – široke pantalone, nose ih majstori
 • Hakari Gaeko – rad na treningu u grupama
 • Hanmi – stav s jednom nogom napred
 • Hanmi handachi – tehnike koje se izvode kada tori sedi, a uke stoji
 • Hombu dojo – centralni dojo Aikikai organizacije
 • Henkawaza – varijacijske tehnike, počne se jednom, a završi se drugom
 • Hiji – lakat
 • Hidari – levo
 • Hineri – okrenuti, zavrnuti
 • Hitoriwaza – vežbanje sa nevidljivim partnerom
 • Idori – tehnike koje se vežbaju u seizi
 • Irimi nage – bacanje s ulaskom
 • Irimi – ulazak telom
 • Jiyu waza – izvođenje tehnika s više protivnika
 • Jimewaza – tehnike davljenja
 • Jodan – visoki stav
 • Jo – drveni štap
 • Jo dori – tehnike odbrane za oduzimanje štapa
 • Juji nage, juji garami – bacanje s uplitanjem ruku
 • Kamae – osnovni stav
 • Kata – niz pokreta koji se samostalno uvežbavaju
 • Katana – samurajski mač
 • Kaiten – točak, okret za 180 stepeni
 • Kaiten nage – kružno bacanje, uči i soto kaiten (unutra i spolja)
 • Katate – ruka
 • Keiko – trening
 • Keiko gi – odeća u kojoj se vežba
 • Ki-um – energija, životna sila
 • Kiai – glasni energični izdah s vriskom (sa, ai, i)
 • Kiza – položaj na kolenima, ali na prstima
 • Kiotsuke – pažnja
 • Kiritsu – ustani
 • Kokyu – disanje, snaga daha
 • Kokyu ho – vežbe u paru u sedećem položaju
 • Kokyu nage – bacanje s kokyu-om
 • Kohai – mlađi učenik
 • Koshi – kukovi
 • Koshi nage – bacanje preko kukova
 • Kote gaeshi – bacanje sa zavrtanjem šake
 • Kubishime – davljenje
 • Kumijo – vežbe sa štapom (jo) u paru
 • Kumitachi – vežbe sa mačem (bokenom) u paru
 • Kumi kata – način hvata za kimono
 • Kubi – vrat
 • Kuzushi – princip narušavanja partnerove ravnoteže
 • Kyu – učenički pojasevi
 • Ma ai – idealno rastojanje između partnera
 • Mae – napred
 • Massugu – pravo napred
 • Migi – desno
 • Mate – sačekaj, pauza
 • Mawashi – okret, rotacija
 • Menuchi – udarac u glavu
 • Morote – obe ruke
 • Mudansha – nosilac kyu zvanja
 • Nage – bacanje
 • Naka – centar
 • Naname – dijagonalno
 • Newaza – tehnike rvanja
 • Nukite – krajevi nesavijenih prstiju
 • Obi – pojas
 • Ojiwaza – tehnike bloka i kontranapada
 • Omote – napred, direktno
 • Osae – pritisak, guranje, imobilizacija
 • Osu – molim, postujem, prihvatam
 • Otoshi – bacanje nadole
 • Randori – slobodna borba
 • Ritsu Rei – poklon u stojećem stavu
 • Rei – pozdrav, naklon
 • Rei ho – poklon, pozdrav na početku I na kraju treninga
 • Sabaki – kretanje
 • Seigen – prirodan položaj
 • Sensei – učitelj
 • Sensei ni rei – pozdrav učitelju
 • Seiza – položaj u kome se sedi na kolenima
 • Seiretsu – vrsta, postroj se
 • Sempai – stariji učenik
 • Semete – napadač
 • Shihan – stariji učitelj
 • Shiho nage – bacanje u četiri strane
 • Shikko – kretanje na kolenima
 • Shikko giri – sečenje u četiri pravca
 • Shomen – pravo napred
 • Suburi – osnovne vežbe za jo i boken
 • Sutemiwaza – požrtvovane tehnike
 • Shugeri – napad
 • Shuto – brid šake
 • Sode dori – hvat za rukav
 • Soto – spoljna strana
 • Suwari Waza – tehnike koje se izvode na kolenima
 • Tachi dori – tehnike odbrane i oduzimanja mača
 • Tanto dori – tehnike odbrane i oduzimanja noža
 • Tachiwaza – tehnike koje se izvode u stojećem stavu
 • Tai Sabaki – kretanje tela
 • Tanden – stomak
 • Tanto – nož
 • Tatami – strunjača
 • Te – ruka
 • Tegatana – spoljni brid šake
 • Tenkan – okret oko prednje noge za 180 stepeni
 • Tenchi nage – bacanje nebo–zemlja
 • Tettsui – pesnica kao čekić
 • Tori – onaj koji izvodi tehniku
 • Tomo – velika distanca
 • Tsuki – bod ili pravolinijski udarac
 • Sumi otoshi – bacanje u ugao
 • Uchi – prednja strana
 • Uchimata – unutrašnje bacanje
 • Uke – napadač, onaj na kome se radi tehnika
 • Ude – ruka od šake do ramena
 • Ukewaza – tehnike blokiranja
 • Ukemi – pad
 • Ue – gore
 • Ura – iza, krug
 • Ushiro – pozadi, iza
 • Ushirowaza – tehnike odbrane od napadača s leđa
 • Ushiro kyri otoshi – povlačenje leđa unazad
 • Wakizashi – kratki mač
 • Waza – tehnika
 • Yame – stop
 • Yoko – sa strane
 • Yubi – prst
 • Yudansha – nosilac majstorskog zvanja
 • Za rei – pozdrav naklonom klečeći
 • Zazen – meditacija u sedećem položaju, seizi
 • Zekken – izvezeno ili napisano ime ili ime dođoa na odeći
 • Zori – japanske sandale

Brojanje

 

 • Ichi (ić) – jedan
 • Ni – dva
 • San – tri
 • Shi (ši) – četiri
 • Go – pet
 • Roku – šest
 • Shichi (šići) – sedam
 • Hachi (haći) – osam
 • Ku – devet
 • Jū (đu) – deset

Osnovne reči

 

 • Da – Hai
 • Ne – Lie
 • Hvala – Arigato
 • Hvala lepo – Arigato gozaimasu
 • Nema na čemu – Douitashimashite
 • Molim te – Douzo
 • Izvinite – Gomen nasai
 • Izvolite – Dozo
 • Zdravo – Kon-nichiwa
 • Dobar dan – Ohajo
 • Doviđenja – Sayounara
 • Razumem – Wakarimasu
 • Ne razumem – Wakarimasen